foto NVAGT website 3.png

Over ons

Wat doet de NVAGT?

De NVAGT bevordert de ontwikkeling van Gestalttherapie en Gestalttheorie in Vlaanderen en Nederland. Wij vormen een ontmoetingsplek voor gestaltcollega’s én we zijn er voor verwijzers, geïnteresseerden en (toekomstige) cliënten. Al onze leden voldoen aan eisen die de vereniging stelt.

 • Ben je op zoek naar een bij onze vereniging aangesloten therapeut, counselor, trainer of coach? Kijk op de homepage voor de zoekvelden.
 • Ben je verwijzer? Op deze site vind je alle informatie over onze werkwijze.
 • Wil je lid worden? Er zijn verschillende vormen. Hier lees je meer. 
Kerntaken
De kerntaken van de vereniging zijn:
 • Inspireren en verbinden
 • Kwaliteitsbevordering en -bewaking door o.a. te certificeren
 • Belangenbehartiging
 • Bevorderen van de gestaltbenadering
 • Het bieden van een ontmoetingsplaats
 • Kennisdeling en -ontwikkeling
 • Bijdrage leveren aan doorlopende bij- en nascholing en toetsing
 • Klachtenbehandeling
Klachtencommissie en beroepscode
De vereniging heeft een zelfstandige klachtencommissie en is aangesloten bij de European Association of Gestalttherapy (EAGT). Onze leden voldoen daarbij aan internationale kwaliteitseisen. Er geldt een beroepscode en er is een klachtenprocedure die wordt gecontroleerd door de beroepsorganisatie. In Nederland worden klachten behandeld via de SCAG. In Vlaanderen draagt de NVAGT zelf zorg voor de klachten behandeling.

De NVAGT is sinds 2011 aangesloten bij de NAP (de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie) als geaccrediteerd lid. In België (Vlaanderen) is onze NVAGT Werkgroep Professionele Erkenning een officiële rechtspersoon: de Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie (VBEGP).

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit Frans Meulmeester (voorzitter), Robert de Vos (penningmeester), Sheila Hulsthoff, Jan Doldersum, Els Raskin en Mia Van der Veken. Het bestuur wordt ondersteund door het bureau MOS die ons secretariaat verzorgt.

2019: een jubileumjaar voor de NVAGT!
In 2019 bestond de NVAGT 20 jaar. We hebben dit jubileumjaar dan ook aangegrepen om met volle energie te komen tot vernieuwing: nieuwe initiatieven en nieuwe experimenten. De gestaltbenadering heeft zoveel te bieden! We willen graag het proces ondersteunen om ons verder te ontwikkelen tot een vereniging waar alle therapeuten, coaches en gestaltprofessionals elkaar kunnen vinden. Een vereniging waar we elkaar weten te inspireren, de moed hebben om elkaar uit te dagen tot vernieuwing, verdieping en contact.
Dit proces heeft zijn voortgang gekregen in 2020 en 2021 en geleid tot een beleidsvoorstel NVAGT 2021-2025, wat we in de komende jaren willen implementeren.