foto NVAGT website 3.png

Ere-leden

In de NVAGT zijn er vele mensen actief. Hieronder vind je leden die een ere-lidmaatschap toegekend hebben gekregen voor hun significante bijdragen. Met het toekennen van een ere-lidmaatschap is de waardering hiervoor enigszins tot uitdrukking gekomen.

Janlens

Jan Lens was de eerste voorzitter van de NVAGT. Hij werd verkozen op de eerste bestuursvergadering in september 1999. Gedurende zijn voorzitterschap ontwikkelde een versnipperd en concurrerend Gestalt-veld zich tot een gedegen beroepsorganisatie. De kwaliteiten van Jan als verbindend voorzitter en zijn geduldig blijven zoeken van de dialoog hebben hierbij in belangrijke mate bijgedragen.

Guus_Klaren_1_179x143

Guus Klaren is Jan Lens in 2005 opgevolgd. Als voorzitter van de NVAGT heeft Guus veel geïnvesteerd in verbinden en het verenigen van leden van onze organisatie. Nadat in de beginperiode regels voor registratie werden opgesteld was er veel behoefte aan samen herinneren en vieren wat ons zo aanspreekt in die gestaltbenadering. Guus heeft ons geholpen uit de verstikkende bureaucratie te breken en terug contact te vinden met wat ons inspireert.

Dorry_Schopman

Dorry Schopman nam in de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2009 officieel afscheid, na 10 jaar als ambtelijk secretaris van de NVAGT de vereniging te hebben gedragen en opgebouwd. In de ALV van 17 april 2010 heeft het bestuur haar een erelidmaatschap aangeboden voor haar bijdrage de afgelopen 10 jaar.

Paul_Derkinderen2

Paul Derkinderen is tijdens de ALV op 20 april 2013 benoemd tot ere-lid van de NVAGT wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging en de afdeling Vlaanderen in het bijzonder. Voor zijn nog steeds voortdurende bijdragen op bestuurlijk en inhoudelijk niveau gedurende een groot aantal jaren zijn wij hem zeer erkentelijk.