foto NVAGT website 3.png

Beroepscodes en klachten

De ethische code NVAGT
De NVAGT kent een nieuwe ethische code, bestaande uit een algemeen ethische code en 3 beroepscodes. De algemeen ethische code is van toepassing op alle leden van de NVAGT. De beroepscodes zijn van toepassing op respectievelijk de gestalttherapeut, de gestaltsupervisor en de gestaltprofessional. De ethische code én de beroepscodes zijn vastgesteld op de ALV van 25 maart 2017. In de rechterkolom vind je een link naar de ethische code incl. de 3 beroepscodes, het klachtenprotocol, de klachtrouting en het klachtenformulier.

Klachten
Ten aanzien van de klachtenprocedure kent de NVAGT een verschil tussen de Vlaamse en de Nederlandse situatie. Voor de Vlaamse situatie geldt dat de klachtenbehandeling volledig verzorgd wordt door de NVAGT zelf.

De informatie hierover treft u aan in de rechterkolom.

Met de invoering van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz) in Nederland hebben clienten het recht om hun klachten te laten behandelen door de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). De mogelijkheid om eerst te onderzoeken of klachten opgelost kunnen worden door een gesprek met één van de vertrouwenspersonen van de NVAGT blijft ook beschikbaar.

Voor meer informatie over de SCAG kunt u dit document raadplegen WKKGZ