foto NVAGT website 3.png

RBCZ

Het RBCZ is een van de twee koepels waar de NVAGT bij aangesloten is. RBCZ onderhandelt met zorgverzekeraars in Nederland over de complementaire zorg. Inschrijving bij een koepel is noodzakelijk indien je aangemeld wilt worden in de zorggids van zorgverzekeraars om zo in aanmerking te komen voor vergoeding van consulten.

Aanmelding voor lidmaatschap bij het RBCZ verloopt via de beroepsverenigingen, in dit geval dus de NVAGT. Stuur een mail naar info@nvagt.eu 

Bij het RBCZ valt gestalttherapie onder psychosociale hulpverlening.  Eén van de voorwaarden voor lidmaatschap is een psychosociale vooropleiding op bachelor niveau (lees HBO) die door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, de NVAO is geaccrediteerd. Dit zijn op dit moment opleidingen als psychologie, maatschappelijk werk, sociaal pedagogische hulpverlening en Culturele en Maatschappelijke vorming. Zonder passende vooropleiding word je niet opgenomen in de zorggids. De voorwaarden of opleidingseisen voor opname in de zorggids zijn overigens steeds aan verandering onderhevig.

De toelatingsvoorwaarden voor de kwaliteitsregisters van RBCZ vind je hier