foto NVAGT website 3.png

Contact

NVAGT

Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie

Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

Tel: +31 (0)33 247 34 40
e-mail : info@nvagt.eu

Contact met de NVAGT

Heb je vragen over lid worden, hercertificering, klachten, ontmoetingsavonden etc.?  Check deze site, je vindt er veel informatie over de verschillende onderwerpen. Kom je er niet uit, neem dan contact op met het secretariaat: info@nvagt.eu

Als je een mail stuurt, kan het zijn dat je enige tijd moet wachten op antwoord. 
Het secretariaat is 2 dagen per week bezet en als je een ingewikkelde vraag hebt, wordt deze doorgestuurd naar het Bestuur of naar een lid van een Kerngroep of Werkgroep. Hierin hebben NVAGT-leden vrijwillig zitting en zij vergaderen periodiek. Pas nadat je vraag daar is behandeld, kunnen wij je vraag beantwoorden.