foto NVAGT website 3.png

Over de VBEGP

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie vzw, gekend als VBEGP, is de beroepsvereniging van de NVAGT gecertificeerde gestalttherapeuten in Vlaanderen die ook voldoen aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te psychotherapie te beoefenen in België. Ze behartigt de belangen van deze beoefenaars van de psychotherapie.

De VBEGP vzw was voordien gekend onder de benaming Afdeling Vlaanderen van de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie, gekend als NVAGT. De VBEGP vzw blijft structureel verbonden met de NVAGT en maakt gebruik van de diensten van deze Associatie (certificering, ethische code, klachtenbehandeling, enzovoort).

De VBEGP vzw, vertegenwoordigd door de voorzitter, treedt op als enige vertegenwoordiger van de NVAGT in Vlaanderen wanneer het gaat om de officiële erkenning van de psychotherapeut zoals voorzien in de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG), gecoördineerd op 10 mei 2015.

Ze is de ‘voordeur’ voor alle officiële informatie die Vlaamse leden van de NVAGT nodig hebben om te voldoen aan de vigerende Belgische wetgeving en aan de lidmaatschapsvereisten van de NVAGT. De VBEGP vzw bewaakt dat Vlaamse leden voldoen aan beide vereisten.

De VBEGP vzw is de spreekbuis,  het aanspreekpunt en het infopunt van de Vlaamse leden die wensen te voldoen aan de wettelijke vereisten voor erkenning als psychotherapeut.

Voor het laatste nieuws en meest relevante informatie verwijzen wij je naar de website:

www.vbegp.be