foto NVAGT website 3.png

Vergoedingen

Zorgwijzer
Nederlandse VERGOEDINGEN EN PREMIES GESTALTTHERAPIE 2019 

Op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/gestalttherapie vind je van alle zorgverzekeraars de volledig geactualiseerde premies, voorwaarden en vergoedingen gestalttherapie voor 2019.

Gestalttherapie wordt in Nederland al jaren door de meeste zorgverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed aan cliënten van door de NVAGT gecertificeerde therapeuten.
Met ingang van 2011 dienen die therapeuten echter ook aangesloten te zijn bij zogeheten koepelorganisaties. Zo’n koepelorganisatie staat garant voor therapeuten van meerdere beroepsverenigingen, waardoor de afwikkeling van vergoedingen voor de zorgverzekeringen eenvoudiger is geworden.

Afhankelijk van de koepel waarbij de therapeut is aangesloten, verschilt de wijze van vergoeden.  Soms kan er betaald worden uit de het basispakket van de zorgverzekering en in dat geval dient de therapeut meestal de declaratie in. In andere situaties kan er vergoed worden uit de aanvullende verzekering en dan dient de cliënt zelf de declaratie in bij de zorgverzekeraar.

De meeste therapeuten hebben op hun eigen website informatie over hun lidmaatschappen en hun registraties, hun prijzen en vergoedingen en de wijze van declareren. Kijk bij therapeuten.

Je kunt ook op de websites van je zorgverzekering kijken of en hoe zij gestalttherapie vergoeden. Webinfo is hierbij overigens meestal betrouwbaarder dan medewerkers aan de telefoon, die niet altijd correct geïnformeerd zijn. En omdat veel zorgverkeringen fusies zijn aangegaan, kan het even zoeken zijn naar je ‘eigen’ zorgverzekeraar. Soms vind je gestalttherapie onder alternatieve psychologische zorg, alternatieve gezondheidszorg, mentale zorg, psychosociale zorg, of eerstelijns psychologische zorg.

De meest bekende verzekeraars zijn:

Verder is het zaak je verzekeringspolis te raadplegen voor de noodzaak van verwijzing door huisarts (is bijvoorbeeld verplicht bij zorgverzekering Salland. Zij willen die verwijzing samen met de eerste declaratie ontvangen) en/of toestemming vooraf van de verzekeraar.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend!