foto NVAGT website 3.png

Historie

laura_perls

Na de eerste gestaltopleidingen in Vlaanderen waar ondermeer Laura Perls als gasttrainer optrad, ontstond de behoefte aan een beroepsvereniging. Op 20 februari 1976 werd de Vlaamse vereniging voor Gestalttherapie opgericht.
Naast kwaliteitsbewaking ijverde de vereniging via studiedagen en congressen voor de bevordering van de gestaltbenadering.

Veel weerklank kregen bijvoorbeeld congressen over zingeving (1986), overdracht (1989), borderline-patiënten (1990) of wegen tot herstel (1996).
Met de oprichting van de NVAGT werd de Vlaamse vereniging voor Gestalttherapie omgevormd tot Afdeling Vlaanderen. Ook het Gestaltnetwerk dat studenten van het opleidingsinstituut IVC groepeerde, trad toe tot de NVAGT.

Afdelingen
Voorheen was er een Vlaamse en Nederlandse afdeling om recht te doen aan de culturele, maatschappelijke en juridische verschillen. Vanaf 2012 zijn deze afdelingen samen gegaan. Vanaf 2014 is een Vlaamse vereniging opgericht als onderdeel van de NVAGT,  de VBEGP: Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie vzw. Klik hier voor meer informatie.

Franstalige therapeuten
Franstalige gestalttherapeuten zijn in België verenigd in de Société Belge de Gestalt. Meer over deze Franstalige tegenhanger kan u lezen op hun site