Publicaties

Publicaties

Gestalttherapie in de klinische praktijk

Zaterdag 25 maart 2017 is op de Algemene Ledenvergadering in Eindhoven met veel enthousiasme het boek Gestalttherapie in de klinische praktijk gepresenteerd.

Het is een lijvig boekwerk van ruim 700 pagina’s waar enorm hard aan is gewerkt. Hulde aan alle vertalers, aan Joppie Bakker voor de eindredactie en aan Els Boumans, Frans Meulmeester en Paul Derkinderen van de werkgroep Vertaling (onderdeel van de wg Wetenschappelijke Raad)!

Het boek is te bestellen voor de ledenprijs van € 49,– excl. verzendkosten bij het secretariaat. Niet-leden betalen € 55,– excl. verzendkosten.

 e-mail : info@nvagt.eu 

Siemens-Lompa prijs voor Sara Hendrick en Ingvild Hakkaart

Op 12 juni 2015 werd de Siemens-Lompa prijs uitgereikt aan Sara Hendrick, voor haar IVC eindscriptie ‘Daar valt echt (niet) mee te werken…’. Zij deelt de prijs met Ingvild Hakkaart voor haar NSG eindscriptie ‘Gestalttherapie in en van deze tijd’

Beide scripties zijn in gedrukte vorm te bestellen bij het secretariaat van de NVAGT voor € 10,- per stuk (incl. verzendkosten).
‘Daar valt echt (niet) mee te werken…’

Een verrassende kijk… : Gestalt in onderwijs en zorg

Deze uitgave is gemaakt door de werkgroep Gestalt in Onderwijs en Zorg (Clara Bartels, Martine Bleeker, Elly Luttikholt en Karin Groet, onder redactie van Jack van Liesdonck).

De afgelopen jaren heeft de werkgroep gepubliceerd in Voorgrond en een enquête gehouden onder de leden. Daaruit is dit boekje geboren.

Alle leden van de NVAGT hebben het inmiddels ontvangen. Het is een boekje om uit te delen, in wachtkamers te leggen etc. We zijn er ontzettend blij mee en ontvangen veel enthousiaste reacties. Om Gestalt breed onder de aandacht te brengen, stellen we de leden in de gelegenheid de boekjes goedkoop in te kopen: € 2,50 per stuk, € 10,– per 5 stuks excl. portokosten). Bestellen kun je bij het NVAGT secretariaat.

Een verrassende kijk…

PRAKTIJKBOEK GESTALT

Het praktijkboek Gestalt wil aan professionals die met mensen werken de Gestaltbenadering bekendmaken.
Dit praktijkboek, geschreven door 27 Nederlandse en Vlaamse Gestalttherapeuten, -trainers en -counselors, brengt de gebieden naar voren waarin de Gestaltbenadering werkzaam is en die vaak voor de buitenwereld te weinig zichtbaar zijn: van meer theoretisch tot praktisch, van psychotherapeutisch tot counseling, van avontuurlijk tot kunstzinnig.
De Gestaltbenadering kennen we vaak alleen maar in de vorm van Gestalttherapie die we dan bovendien soms ook nog beschouwen als een alternatieve, weinig bruikbare ‘therapie’, bedoeld om zelfontwikkeling te bevorderen. Dit boek wil aantonen dat de Gestaltbenadering véél meer is dan dat.

Praktijkboek Gestalt / Paul Derkinderen, Sjanneke Meijer en Ernst Knijff [red.]. – Utrecht : Tijdstroom, 2009. – 426 p. : ill., 25 cm. – ISBN 9789058981530

Het praktijkboek is verkrijgbaar via het NVAGT-secretariaat:
NVAGT-leden : € 40,- (incl. verzendkosten)
Niet-leden : € 45,- (incl. verzendkosten)

Karolien Vermeieren en Dick Claassen hebben de Siemens Lompaprijs op 14 juni 2013 ontvangen voor hun scripties. De scriptie van Dick is helaas uitverkocht, die van Karolien is nog in beperkte oplage te bestellen voor

€ 5,- per stuk (excl. portokosten) :

Ingrid Jacobs’ scriptie (genomineerd voor de Harmen Siemensprijs 2011) is nog in beperkte oplage voor € 5,- te bestellen via het secretariaat:

GESTALT, het tijdschrift voor Gestalttherapie (sinds 1994) verscheen in 2011 voor het laatst.

Vanaf mei 2002 werd het tijdschrift uitgegeven onder auspiciën van de NVAGT.

De volgende nummers zijn nog leverbaar:

 • Nr. 7 (2000)Gloria. Dit nummer gaat over de twee films die door Rogers en Perls gemaakt zijn met Gloria als cliënte. Het bevat de letterlijke teksten met bijbehorend commentaar van deze twee therapiezittingen.
 • Nr 10 (2003): Creatieve aanpassing. Een aantal bijdragen aan het congres ‘Een vis verdrinken’ heeft een plaats in dit nummer gekregen, zoals: de verbinding tussen Lacan en de gestaltpsychologie, schaamte als kernbegrip in de ontwikkeling, trauma en traumabehandeling, ziek-zijn gekoppeld aan het proces van creatieve aanpassing, creatieve aanpassing als lichamelijk proces, dwang in de therapeutische relatie, zijn we als gestalttherapeuten met de kern van de zaak bezig?
 • Nr 11 (2004): Spiritualiteit. In dit nummer komen verschillende aspecten aan bod. In ‘Spirit: ruimte en zin’ komt het voortdurend bevragen naar de zin van het bestaan aan bod. In ‘Spiritueel zijn is het zich verbinden met zijn wereld’ gaat het om de fundamentele verbondenheid met het geheel. De mythe van het zogenaamde spirituele, het opgaan in het hogere als uitkomst voor de zingevingsvagen wordt ontmythologiseert in ‘Spiritualiteit in therapeutische context’. Hierop worden 2 reacties gegeven, te weten ‘Vloeken in de gestaltkerk?’ en ‘Het geheel is anders’. Tenslotte een interview over ‘Altijd weer verbindingen aangaan’.
 • Nr 12 (2005): De eerste bijdrage is het artikel van Katleen Höll over de sociopolitieke dimensie van gestalttherapie. Vervolgens is er een bijdrage van Riane Malfait en Georges Wollants “Het lichaam als leidraad”. Er is een vertaling en verwerking van Ernst Knijff van een artikel van Wolfgang Metzger over creativiteit. Metzger is een Gestalttheoretici van de Berlijnse School. Hierop aansluitend wordt een casus gepresenteerd waar vier ervaren gestalttherapeuten op reageren. Tot slot een boekbespreking van Jan Lens betreffende “Ervaringsgerichte begeleiding van A tot Z”.
 • Nr 13 (2006): Existentiële dimensies van gestalttherapie worden door Michiel van den Heuvel belicht. Hilde Wellens herdefinieert fundamentele begrippen, zoals wisselwerking, contact en grens vanuit een interactieve visie. Het versterken van de autonomie van vrouwen in situaties van onderdrukking vanuit de gestaltbenadering wordt beschreven door Evelien Huiskens. Yannick Lierman neemt een duidelijk standpunt in ten aanzien van de initimiteit in de therapeutische relatie en Eric Voeten beschrijft wat van belang is bij daderhulp. Katrien Sercu opent ongewone perspectieven over het lichaamsbeleven bij dissociaties. Tot slot twee boekbesprekingen: Nederlof, Angele, Gestalttherapie in beeld en Wolbink, Ronald, Gestalt in supervisie.
 • Nr 14 (2007): Christine De Muynck plaatst kanttekeningen vanuit de Gestalttherapie bij de fenomenen geweld, agressie en conflict. Aan de hand van het voorbeeld moslimterrorisme bekijkt Martine Bleeker agressie van de Gestalttheorie. Nancy Van Eynde beschrijft hoe goed de gestaltbenadering past bij het op gang brengen van dialoog tussen daders en slachtoffers. Ernst Knijff heeft naar aanleiding van artikelen over grenzen en intimiteit uit nr 13 zijn gedachten over veldgewaarzijn en regelgeving uitgewerkt. De boekbesprekingen gaan over Siemens, H. “De praktijk van de Gestalttherapeut” en van Wijk, T. “Waar gaat het over? Aandacht”.
 • Nr 15 (2008): Martine Bleeker, Ernst Knijff en Georges Wollants leggen de definitie van Gestalttherapie onder het vergrootglas. In NEEM DE TIJD laat Joppie Bakker zien dat het verleden wel degelijk een belangrijke rol speelt in de therapiesituatie. Wouter Stinckens gaat in op de Impasse in de therapeutische relatie. Ken Evans onderzoekt hoe de therorie en praktijk van de Gestalttherapie in een nieuw paradigma beschreven kunnen worden. De boek­bespre­kingen gaan over Wollants Georges: Gestalt therapy, Therapy of the Situation; Bromberger Ghislaine: De kracht van het beelddenken. Een creatieve manier om de koers te bepalen voor het individu; Cassiers Greet, Knijff Ernst, Van Geyt Paul: Coaching Cards en Lambrechts Georges: De gestalttherapeut in zijn spiegel.
 • Nr. 16 (2009): Intimiteit. In deze uitgave zijn de artikelen onder deze noemer te scharen. In Gestalttheoretische gedachten bij oude teksten belichtten Georges Wollants en Ernst Knijff de begrippen: ‘wij’en ‘middle mode’. Mark Wildschut beschrijft de Menselijke gestalte als primaire ‘gestalt’, waardoor kijken een intieme en ontroerende ervaring wordt. Vervolgens snijdt Luc Rosseel het thema van de intimiteit in de therapeutische relatie aan. In Homomannen behandelt Bart de Coninck de verhouding tussen intimiteit en seksualiteit binnen de homoseksualiteit vanuit de gestaltvisie. Dan een nieuwe rubriek: Uit de oude doos met een fenomenologische tekst uit de Utrechtse School over gêne. Dan in het kader van de dialoog, bijdragen van Ernst Knijff, Mark Wildschut en Michiel van den Heuvel. Besloten wordt met een boekbespreking van het boek Ton de Baay: Zorg dat je wordt wie je bent.
 • Nr 17 (2010): Dit themanummer -Creatieve onbevangenheid– begint met een inleiding op Salomo Friedlaender door Mark Wildschut, gevolgd door Friedlaenders Woord vooraf uit Schopferische indifferenz. Vervolgens enkele artikelen – Creatieve indifferentie van Ludwig Frambach, Creatieve onbevangenheid van Karen Vermeylen en de Ontmoeting met het verschil van Hilde Smits – die in gaan op het denken van Friedlaender als bron van de gestalttherapie. Ook Roel Bouwkamp refereert in zijn artikel ‘Contact met en regie over jezelf’ aan friedleander, terwijl hij tegelijk aangeeft gestalttherapie zou willen omvormen tot een meer sturende therapie. Hierna een kritische noot op dit artikel door Mark Wildschut, gevolgd door een reactie op Mark door Sonja en Roel Bouwkamp. De Gestalt doorlopen, tenslotte is een interveuw van Eva Verstoep met Harm Siemens. Dit gesprek vond plaats vlak voordat hij op 11 februari van dit jaar overleed. Dit nummer wordt afgesloten met enkele boekbesprekingen, waaronder: Het praktijkboek gestalt en Het einde van de psychotherapie.
 • Nr. 18 (2011): Het laatste nummer. Het wisselwerkingsveld. Met een vertaling van Kriegslandschaft van Kurt Lewin door Mark Wildschut; Een interview door Georges Lambrechts met Georges Wollants en een laatste theoretische bijdrage van deze laatste Georges over ‘het wisselwerkingsveld’ (in plaats van wisselwerkend veld); Twee verschillende belichtingen van de mens-natuurrelatie, een van Eva Titus en een van Joke Beelman. Van Ingrid Jacobs: Aanwezig zijn in de therapeutische situatie (complete scripte is ook los verkrijgbaar) en een aantal boekbesprekingen.

Nabestellingen zijn mogelijk via de e-mail van de NVAGT. De kosten bedragen

€ 16,00 per nummer (zolang de voorraad strekt)

NVAGT CLIËNTENFOLDER >>

Ledenprijs (inclusief porto kosten):

 

 • 1 tot 10 : € 1,00 per stuk
 • 10 – 25 : € 0,75 per stuk
 • >25 : € 0,50 per stuk

VOORGROND – NVAGT Verenigingsblad

Gestalt-magazine van 1989 t/m 2013

Het blad is nog na te bestellen voor € 5,- per stuk (incl. verzendkosten).

GESTALT Tijdschrift voor Gestalttherapie

€ 16,- /stuk

Meer info hiernaast

Meer info bij het secretariaat: mail info@nvagt.eu