foto NVAGT website 3.png

Nederland

De volgende opleidingen komen wat ons betreft in aanmerking als voldoende vooropleiding in Nederland:

HBO opleidingen:

 • MWD, SPH of psychologie
 • Pabo leraar basisonderwijs
 • Alle lerarenopleidingen na 2002
 • Verloskundige
 • Medische assistentie
 • Verpleging
 • Fysiotherapie, bewegingsleer
 • Arbeids- en ergotherapie
 • Psychotherapie
 • Alternatieve geneeswijzen
 • Sociaal werk algemeen

Universitaire vooropleidingen:

 • Theologie
 • Sociologie
 • Psychologie
 • Pedagogiek en andragogie
 • Onderwijskunde
 • Gezondheidswetenschappen algemeen
 • Huisarts, specialist, geneeskunde

EVC / EVK 
Daar waar iemand niet één van deze of gelijkwaardige opleidingen heeft gevolgd, zal de Certificeringskamer van de NVAGT met de aanvrager bekijken of andere wel gevolgde opleidingen voldoende omvang, inhoud en kwaliteit hebben om als ‘Elders Verkregen Kwalificaties” aangemerkt te kunnen worden. Deze besluiten worden te allen tijde in een vergadering van de CK genomen.

EVC’s of EVK’s betreffen te allen tijde (meerdere) gevolgde opleidingen van minimaal één jaar. Het is mogelijk dat meerdere opleidingen van een jaar gecombineerd worden tot een totaaltraject van meerdere jaren; een combinatie van losse workshops of korte leergangen (minder dan één jaar) komen niet in aanmerking als EVC / EVK.

Gestaltopleidingsinstituten kunnen de CK benaderen voor advies en uitspraken hierover op het moment van twijfel rond de toelating van nieuwe studenten.

Dit besluit van de Certificeringskamer betreft alleen de aanname als volwaardig lid van de NVAGT / EAGT en biedt geen enkele garantie op aansluiting bij één van de overkoepelende verenigingen en/of vergoeding door ziektekostenverzekeraars. Zij kunnen immers andere eisen stellen aan de EVC’s / EVK’s , zoals bijvoorbeeld een accreditatie door het CPION.

VOG voor Nederlandse leden
Bij het aanvragen van een lidmaatschap en ook bij de hercertificering dienen Nederlandse leden een VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag, mee te sturen, niet ouder dan 1 jaar. Dit geldt voor het gecertificeerd lidmaatschap en voor de gestaltprofessional. Klik hier voor het aanvraagformulier