foto NVAGT website 3.png

België

Werken als psychotherapeut in België
In België is het uitoefenen van de psychotherapie wettelijk beschermd sinds 01/09/2016. Concreet houdt dit in dat vanaf dan enkel nog artsen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen, na het volgen van een psychotherapie opleiding, de psychotherapie mogen uitoefenen. Er werden overgangsmaatregelen voorzien voor personen die reeds aan de slag waren als psychotherapeut voor 01/09/2016 en voor studenten die aan het studeren waren op 01/09/2016 of in het jaar 2016-2017.  (basisopleiding en psychotherapie-opleiding)

De beroepsvereniging
Richtlijnen EAP-reglement: Het ingangsniveau van de vooropleiding is minimaal een bachelor diploma of gelijkwaardig (niet minder dan 2000 uur) op het gebied van hulpverlenende beroepen of sociale wetenschappen. Dit zijn de richtlijnen die de NVAGT/EAGT ook volgt.

Het is belangrijk te duiden dat de NVAGT/EAGT als beroepsvereniging ruimere voorwaarden hanteert om gecertificeerd lid te zijn van de beroepsvereniging dan de Belgische wetgeving omtrent de erkenning tot het wettelijk uitoefenen van de psychotherapie. Dit wil zeggen dat gecertificeerd lid zijn van de NVAGT/VBEGP niet hetzelfde is als wettelijk erkende beoefenaar van de psychotherapie volgens de Belgische wetgeving.

We raden aan Belgische studenten die een Gestalt-psychotherapie opleiding wensen te starten zich hierover goed informeren.

Website: https://www.health.belgium.be/nl/psychotherapeut