foto NVAGT website 3.png

Leden detail

Leo van Bendegem

Adres
Dr. s'Jacobstraat 19
3768 AS | Soest
Nederland
Specialisaties
  • - relatietherapie
  • - trauma
  • - volwassenen
Mijn naam is Leo van Bendegem en sinds 2007 aangesloten bij de NVAGT als gecertificeerd therapeut.
Sinds 2023 ben ik aangesteld als vertrouwenspersoon.
Eerder heb ik binnen de NVAGT al een aantal jaren zitting gehad in de Kerngroep Ethische Vragen (KEV).
Als therapeut ben ik bekend met individuele therapie, relatietherapie en therapie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Hiervoor ben ik lang werkzaam geweest in de zorgsector en ook vanuit die setting ben ik bekend met het werk van vertrouwenspersoon.
Vanuit mijn vertrouwenspositie kunt U mij als cliënt of als therapeut benaderen met vragen of problemen aangaande een behandelproces of anderszins.