foto NVAGT website 3.png

Gestalttheorie

Fritz Perls (1893-1970) is de grondlegger van de gestalttherapie. De van oorsprong Duitse psychiater en psychoanalyticus zocht een andere therapeutische benadering. Hij raakte geïnteresseerd in de gestaltpsychologie. Deze stroming gaat ervan uit dat mensen de wereld – en zichzelf – waarnemen in gehelen en patronen. Van losse elementen vormen we een georganiseerd, betekenisvol beeld, een ‘gestalt’. Welk beeld we vormen, kan verschillen. Wat vormt de voorgrond en wat de achtergrond? Perls heeft de ideeën van de gestaltpsychologie vertaald in een ervaringsgerichte psychotherapie.
Andere belangrijke bronnen voor de gestaltbenadering zijn de veldtheorie (Kurt Lewin), de waarnemingspsychologie (Wolfgang Kölher), de fenomenologie (Maurice Merleau-Ponty) en de antropologie (Martin Buber).

afb_gestalt_1 afb_gestalt_2 afb_gestalt_8-300x300

In 1951 schreef Perls samen met Paul Goodman en Ralph Hefferline het boek ‘Gestalt therapy, excitement and growth in the human personality’ . Hiermee was de basis gelegd voor de gestalttherapie.
In de Verenigde Staten in de gestaltbenadering altijd populair geweest. In de jaren ’60 ontdekte Europa deze therapievorm.

Daan van Praag (oprichter van de NVAGT):
Een gestalt bestaat uit delen die tezamen de gehele gestalt vormen, waarbij het geheel altijd meer is dan de som der delen. Gestalttherapie is erop gericht om de cliënt te helpen de verbindingen tussen de verschillende gestalten van zijn bestaan te herstellen.

Wat is een gestalt?
Bij een gestalt gaat het altijd om de relatie tussen voorgrond en achtergrond. Het gaat dus altijd om twee aspecten tegelijk, met het accent op één van beide.

  • Een gestalt is een persoonlijke ervaring die iemand zich bewust wordt.
  • Een gestalt is een emotie die naar voren komt ten opzichte van andere emoties.
  • Een gestalt is een aspect van een situatie dat om aandacht vraagt.
  • Een gestalt is een gebeurtenis die er uit springt.
  • Een gestalt is een proces dat zich voltrekt.
  • Een gestalt is een behoefte.

Meer lezen?
Online zijn er diverse artikelen en boektitels te vinden. Onder NVAGT publicaties vind je uitgaven van de NVAGT zelf.