Nieuws van het bestuur - mei

Auteur(s)

door
Frans Meulmeester

Gepubliceerd op

30 mei 2024

Nieuws van het bestuur - mei

Als we om ons heen kijken, dan is het – in ieder geval voor ons – onmogelijk om de ogen te sluiten voor wat er gebeurt in de wereld: de aanvallen op Oekraïne, de genocide in Palestina, de koers die de regering in Georgië kiest, dwars tegen de wil van het volk in, en de koers die we in Nederland zien. We konden altijd zo trots zijn op onze tolerantie en sociale voorzieningen. Wat blijft daarvan over? Welke koers zal verder in Europa ingeslagen worden?

En dan de klimaatcrisis: de aarde laat ons duidelijk zien wat de gevolgen zijn van het roekeloos exploiteren van de aarde gedurende de afgelopen jaren.

Kortom: grote zorgen, zeker voor onze kinderen en kleinkinderen.

Helaas worden we op een heel andere, onvergelijkbare wijze ook in onze vereniging geconfronteerd met ongemak. Aan de ene kant zijn we natuurlijk blij om te zien hoe vernieuwende ontwikkelingen plaatsvinden, waarvan het initiatief van NOP21 een prachtig voorbeeld is: een initiatief van leden voor leden met duidelijk grote belangstelling. Ook de interesse voor het congres maakt ons blij. En de contacten met de opleidingsinstituten worden weer opgepakt en krijgen meer vorm. Dank daarvoor aan Jan Doldersum voor zijn inzet.

Maar … als bestuur moeten we helaas de klus met een steeds kleinere, kwetsbare groep ondersteunen en vormgeven. Een kleinere groep omdat Sheila Hulsthoff zich, vanwege het ziekbed en overlijden van haar man, heeft moeten terugtrekken om goed voor zichzelf en haar rouw te zorgen. Ook Els Raskin heeft zich moeten terugtrekken. De inzet voor haar werk en haar inzet voor onze vereniging werd te veel. Ook haar wensen we rust en een goed herstel toe.

We zijn nu slechts met vier mensen en die basis is te wankel. Dus overweeg alsjeblieft of jij ons wilt versterken! We informeren je graag over de mogelijkheden. Je kunt nu instappen en later tijdens een ALV kan je zitting in het bestuur bekrachtigd worden. Dat is een heel legale werkwijze van heel veel besturen.

En we hebben ook een andere oproep: we zouden graag een werkgroep PR terug in het leven roepen. Hoe kunnen we nog duidelijker maken aan de buitenwereld wat Gestalt te bieden heeft? Als therapieaanbod naast de reguliere GGZ-zorg die het werk niet aankan, maar ook als benadering in organisaties of als sociale beweging met betrekking tot de maatschappelijke vraagstukken.
Mocht je interesse hebben, laat het ons weten via info@nvagt.eu.

Tot slot, vanwege het vele werk en om onszelf te beschermen, hebben we besloten de frequentie van de nieuwsbrief terug te brengen naar vier keer per jaar: twee voor de zomer en twee erna. Vandaar dat we jullie nu al een goede zomer wensen.


Namens het bestuur,
Frans Meulmeester
Voorzitter