Nieuws vanuit het bestuur

Auteur(s)

door
Frans Meulmeester

Gepubliceerd op

14 december 2023

Nieuws vanuit het bestuur

We gaan richting het einde van het jaar. Dit betekent voor veel mensen meestal de voorbereidingen treffen voor de komende feestdagen, die ze met hun familie of vrienden thuis of elders op een voor hen gepaste wijze doorbrengen.

Voor anderen zijn deze feestdagen wellicht de ergste dagen van het jaar; dagen waarin ze nog meer dan anders het gemis van dierbaren ervaren of nog sterker dan anders geconfronteerd worden met hun eenzaamheid.

Wij wensen jullie en jullie dierbaren voor deze komende maand en zeker ook voor het komende jaar in ieder geval alle goeds. Dat het brengen mag, wat voor jou goed voelt.

Toch is het ook een moment van stilstaan en terugkijken. Ieder van ons kan in zijn/haar eigen persoonlijke en professionele leven terugkijken naar de hoogtepunten en wellicht ook de dieptepunten en daar voor onszelf een betekenis aan geven of wellicht weer een les uit leren.

Als bestuur van de NVAGT kijken we met een tevreden gevoel terug op het afgelopen jaar. Allereerst zijn we heel blij met de sfeer binnen onze vereniging. Steeds meer mensen weten ons te vinden en dragen bij aan het reilen en zeilen van de vereniging. We willen daarbij zeker Sheila Hulsthoff bedanken voor haar enorme inzet om de leden op te zoeken en om met haar spreekuur open te staan voor vragen en suggesties van leden. Ze vervult daarmee duidelijk een initiërende en verbindende functie.

Natuurlijk zijn ook alle andere bestuursleden actief en dragen zij hun steentje bij aan het geheel. Op dit moment zijn dat Robert de Vos als penningmeester, die er toch maar voor gezorgd heeft dat we dit jaar met een klein positief resultaat kunnen afsluiten, Jan Doldersum die de contacten met andere beroepsverenigingen onderhoudt en onze beide Vlaamse bestuursleden Mia van der Veken en Els Raskin die naast hun bijdragen binnen ons overkoepelede bestuur ook een actieve rol hebben binnen het bestuur van de Vlaamse vereniging, de VBEGP.

We zijn ook blij, dat met de hulp van bureau MOS de nieuwe website: https://www.nvagt-gestalt.org/ gelanceerd is. Een belangrijke doelstelling van deze nieuwe vormgeving is dat we daarmee de procedures voor registratie en herregistratie, maar ook de aanmelding voor studiedagen, workshops en het congres willen vereenvoudigen.

Bezoek deze website en kijk of jouw gegevens compleet zijn. Corrigeer de gegevens eventueel en/of vul aan met andere nuttige informatie.

Met bureau MOS zijn we duidelijk een inhaalslag aan het maken. Nadat er eerder strubbelingen waren in het contact van leden met het bureau en zeker ook strubbelingen in het bijhouden en verwerken van registraties en dergelijke hebben de mensen van MOS onze kritiek zeer ter harte genomen en doen nu hun uiterste best om de zaken op orde te brengen. Daarbij komen ze helaas nog geregeld zogenaamde ‘oude lijken in de kast’ tegen. Ze doen er alles aan om dit zo snel mogelijk te herstellen.

Vanuit de NVAGT zijn we natuurlijk ook nauw betrokken bij de crisis binnen de EAGT. Het was een heel moeilijk jaar voor de EAGT, wat in september geleid heeft tot de terugtrekking van de voorzitter en vicevoorzitter. Het huidige bestuur, de zogenaamde Executive board, probeert nieuwe lijnen uit te zetten en nieuwe verkiezingen te realiseren. Ze worden daarbij gesteund door een supportgroep, waar onder andere vanuit de NVAGT Frans Meulmeester zitting in heeft.

We zijn ook blij dat het congres van 4, 5 en 6 oktober 2024 steeds verder gestalte krijgt. Lees daarover meer in dit bericht. We willen jullie graag oproepen bij te dragen aan het succes van dit congres door te participeren in de interviews die voorafgaand aan het congres gehouden gaan worden en door naar voren te komen met jouw aanbod voor een presentatie of workshop.

Tot slot willen we hier nog vermelden dat we op 24 februari weer een Algemene Ledenvergadering hebben, die we dit keer in een nieuw vorm willen laten plaatsvinden.

We wensen jullie nogmaals alle goeds voor de komende tijd en hopen dat we deze stijgende lijn samen met jullie voort mogen zetten in 2024.

Frans Meulmeester

Voorzitter.