Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Na rijp beraad ging u sterk gemotiveerd in therapie. Uw therapeut is aangesloten bij onze beroepsorganisatie, de NVAGT (Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie). Wij willen dat het therapeutische proces dat u samen doorloopt goed verloopt en een positief resultaat heeft. Een therapeutische relatie is een kwetsbare relatie en u kunt het gevoel hebben dat uw vertrouwen wordt beschaamd of verstoord.
Uw therapeut verklaarde zich daarom nadrukkelijk akkoord in zijn of haar handelen de beroepscode van de NVAGT te respecteren. U kunt aan uw therapeut inzage vragen in deze code of deze raadplegen op deze website: https://www.nvagt-gestalt.org/de-ethische-code-nvagt/

 

Binnen onze organisatie zijn ook vier vertrouwenspersonen aangesteld. Twee in Nederland en twee in Vlaanderen; telkens een man en een vrouw. U kunt deze mensen contacteren als u vermoedt dat uw therapeut ernstige fouten maakt, als u het gevoel heeft niet fair behandeld te worden of als het vertrouwen verstoord is geraakt.
Een vertrouwenspersoon zal in eerste instantie vooral naar u luisteren en vervolgens onderzoeken hoe het conflict best kan worden besproken en opgelost. De vertrouwenspersoon kan hiervoor ook in contact treden met de betrokken therapeut en bemiddelend optreden.

Jack van Liesdonk

Buitensingel 63
6951 AX Dieren
Nederland
+31 (0)6 3732 4798
email

Ernst Knijff

Morpheusstraat 27
Berchem
België
+32 (0)33 21 97 94
email

Antje Lehmann

Mjumster Wei 20
9243 SK Bakkeveen
Nederland
+31 (0)51 65 41 464
email

Lut Storms

Torfsstraat 53
2547 Lint
België

+32 (0) 3 288 89 38 of (0)485 71 62 77

email

Jack van Liesdonk

Ernst Knijff

Antje Lehmann

Lut Storms