VBEGP

VBEGP

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie vzw, gekend als VBEGP, is de beroepsvereniging van de gecertificeerde gestalttherapeuten in Vlaanderen. Ze behartigt de belangen van deze therapeuten.

De VBEGP vzw was voordien gekend onder de benaming Afdeling Vlaanderen van de NVAGT.

De VBEGP vzw blijft structureel verbonden met de NVAGT en maakt gebruik van de diensten van deze Associatie (certificering, ethische code, klachtenbehandeling, enzovoort).

Zij treedt op als enige vertegenwoordiger van de NVAGT in Vlaanderen wanneer het gaat om de officiële erkenning van de psychotherapeut zoals voorzien in de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en is in die zin de ‘voordeur’ voor alle officiële informatie die Vlaamse leden van de NVAGT nodig hebben om te voldoen aan de vigerende Belgische wetgeving en aan de lidmaatschapsvereisten van de NVAGT.  Zij bewaakt dus dat de Vlaamse leden voldoen aan beide vereisten.

De VBEGP vzw is het aanspreekpunt en het infopunt van de Vlaamse leden die wensen te voldoen aan de wettelijke vereisten voor erkenning als psychotherapeut. 

__________________________________________________

Voor het laatste nieuws en meest relevante informatie verwijzen wij je naar de website:

www.VBEGP.BE

__________________________________________________

Het bestuur van de VBEGP bestaat uit: 

Mia van der Veken; algemeen bestuur, voorzitter

Sara Maquoi; algemeen bestuur

Anne Willaert; penningmeester

Claude Vandevoorde; ondervoorzitter

Geert Vanherzeele; secretaris

Katia Morel, bestuurslid