Nieuwsflits Corona beleid Nederland

<< Terug naar Uitgelicht overzicht

Nieuwsflits Corona beleid Nederland

Maandagavond heeft Minister-president Mark Rutte een toespraak gehouden en een algehele Lock down afgekondigd. Op dinsdag 15 december 2020 middernacht zijn in Nederland een reeks van nieuwe maatregelen ingegaan die tot doel hebben de verdere verspreiding van het COVID-19-virus een halt toe te roepen. Eén van de maatregelen betreft het verbod op het uitoefenen van contactberoepen, in ieder geval tot 19 januari 2021. Hierop zijn uitzonderingen geformuleerd. Deze uitzonderingen zijn terug te vinden op Rijksoverheid.nl Duidelijk is dat zorg die niet uit hoofde van één van de in de opsomming genoemde wetten wordt geleverd, niet mag worden gecontinueerd. De complementaire zorg valt niet onder de uitzonderingen. Dit betekent, dat de zorg die wij leveren aan cliënten met ingang van 15 december dient te worden stilgelegd. Oók indien op anderhalve meter afstand kan worden gewerkt en er geen fysiek contact is. Uitgezonderd zijn zorgverleners die op grond van een BIG-registratie gerechtigd zijn hun werkzaamheden voort te zetten, en – mogelijk, maar niet geheel zeker – zorgverleners die functioneren binnen of onderdeel zijn van een (reguliere) zorgorganisatie die valt onder de reikwijdte van één van de in de opsomming genoemde wetten. Wie in staat is om zorg te verlenen ‘op afstand’, via een beveiligde beeldbelverbinding, kan in overleg met de cliënt naar deze vorm van zorgverlening overgaan. Er zijn momenteel gesprekken gaande tussen de complementaire zorg (o.a. door RBCZ) en het ministerie over de uitsluiting van de complementaire zorg. Zodra daar nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij dat melden. Tot die tijd is bovenstaande uitgangspunt.

Vind hier een Gestalttherapeut of Gestaltprofessional

TOON ALLE