foto NVAGT website 3.png

Webshop

Gestalt Gebundeld

€ 5,00

Beschrijving

In Zeezicht, v.l.n.r. Veronique Vermeir, Roel Kooister, Sara Hendrick, Paul Derkinderen, Wil Meeus en Mia Van der Veken


Gestalt gebundeld is een tijdschrift dat eigenlijk geen tijdschrift mag heten, omdat het vooralsnog een eenmalige uitgave is geworden. Dit boekje is de nieuwste loot aan de stam van periodieken van de gestaltgemeenschap in Vlaanderen en Nederland.
Van 1994 tot en met 2011, 18 jaargangen lang dus, was er ‘GESTALT – Tijdschrift voor gestalttherapie’. Daarna waren er enkele pogingen om terug iets als een tijdschrift op de aarde te zetten: ‘Voorgrond’ probeerde wat meer te zijn dan een ledenblad, er was ‘Achtergrond’ van een groep mensen die zich wat naast NVAGT plaatsten, er was de ‘In Gesprek’-rubriek van de website van NVAGT (2015), die niet echt van de grond kwam. Tenslotte was er in 2017 een poging om eerst een papieren, later een online tijdschrift te starten, maar dat initiatief bleek helaas niet haalbaar.
Onze gestaltbeweging is een kleine beweging, maar met veel geëngageerde mensen. Onze vereniging is één van de best uitgebouwde therapeutische bewegingen met zeer solide organen. De redactie en de auteurs houden, ondanks een moeizaam totstandkomingsproces, de hoop dat deze artikels andere auteurs aanzetten om ook te schrijven en te willen publiceren.

Eigenschappen

Artikelnummer:
1234
Gestalt Gebundeld