Posterbeurs

Posterbeurs

Nieuw op het NVAGT-congres is de posterbeurs. Heb je een boeiende activiteit om mee uit te pakken, interessant materiaal om te tonen, of gewoon een tof idee waar je met de congresdeelnemers over van gedachten wil wisselen, dan biedt onze posterbeurs daartoe de ideale gelegenheid!

De posterbeurs is een verzameling van posters die voor de duur van het hele congres zichtbaar zijn in de centrale ruimte van het congresgebouw. Een poster is een groot blad (A1- of A2-formaat, staand of liggend) waarop je informatie over je initiatief kwijt kan. Je maakt zelf de keuze welke informatie je er precies opzet en op welke manier (bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, vragen, invulballonnen …). Bijkomend kan je desgewenst flyers ter beschikking leggen of materiaal uitstallen op een tafeltje.

We voorzien een specifiek moment voor interactie op de posterbeurs, namelijk op zaterdag 10 november van 11u30 tot 13u, net voor en tijdens het eerste deel van de lunch. Op dat moment sta je bij je poster en kan je in contact gaan met geïnteresseerde beursbezoekers. Je kan uitleg geven, input krijgen, discussie aangaan, vragen beantwoorden en vragen stellen. Je pakt dat aan zoals je zelf wil. Ideaal dus om te netwerken en je initiatief kenbaar te maken!

Ga je in op ons aanbod om aan de posterbeurs deel te nemen? Laat het ons dan ten laatste op 31 oktober 2018 weten op congrescommissie2018@gmail.com . Stuur ons iets over jezelf (met eventueel een link naar je website) in maximum 30 woorden en een aankondiging van maximum 100 woorden over de inhoud van je poster. Je tekstje wordt dan hieronder toegevoegd.

1.    De moed om op stap te gaan…

Kathleen Verhelst werkt als gestalttherapeut en supervisor in de geestelijke gezondheidszorg, het hoger onderwijs en de palliatieve zorg. Haar affiniteiten: zingeving, creativiteit, natuurlijk levensritme, buitenleven. Meer info op www.kathleenverhelst.be

Inhoud 

De moed op stap te gaan… met het therapeutisch kaartspel ‘ONDERWEG door het leven’. Het spel neemt je mee op een tocht langs je levenspad: een verfrissende bron voor zelfreflectie en handig instrument om verdieping te brengen in opleiding, therapie, supervisie en coaching.

De moed op stap te gaan… op de fiets van Antwerpen naar Zuid-Afrika. Een jaar lang zullen mijn partner en ik als fietsende reporters Afrikaanse projecten bezoeken die in het verlengde van het gestaltdenken liggen en erover berichten. Onze werktitel: ‘Hoe kan Afrika ons inspireren?’ Ga je mee?

2.    Gezocht: hulpverleners die het verschil maken

Lieven Vanlangenaeker is Gestalttherapeut en Certificeerd lid NVAGT/EAGT. Hij is passioneel bezig met hoe mensen leren, ontwikkelen en groeien. Hoe creer je een ‘ideale’ verbinding tussen persoonlijk proces, leerproces en professionele ontwikkeling. Inspiratie uit verschillende werkcontexten.  www.lereniswerken.be

Inhoud

De hulpverlening in de Geestelijke Gezondheidszorg wordt ‘geholpen’ door accreditering, protocollen en evidence based praktijken. De organisatie/de maatschappij vertrouwt meer op controle dan op vertrouwen. In die context proberen moedige medemensen, in een grote spreidstand, een waardevol figuur gestalte te geven. Ze helpen via dialoog, ont-moeten, subject-subject, ze investeren in support, ze zijn bewust bezig, ze zijn anders. Ze co-creëren! De therapeutische relatie met de mede-mens (geen DSM-code). Ze zijn groot in kleine dingen. Ze verdienen aanmoediging en alle support van het veld. Ze hebben één ding gemeen: gestaltvisie geeft hun vleugels. Hoe én én ipv of/of?

3.    “Gestalt, conflict en bemiddeling – van disconnectie naar nieuwe verbinding in spannende velden”

Silvia Prins werkt als teamcoach, groepsmediator, trainer en Gestaltcoach. Ze is gefascineerd door de dynamiek van verschil en door de onzichtbare processen in groepen die tot magie, energie en co-creatie leiden, maar soms ook tot spanning, energieverlies en conflict.

www.circlesforconnection.be

www.conflict-wijzer.be

 Inhoud

Bemiddeling werkt vanuit een kader dat strak gedefinieerd is, volgt een gestructureerd proces en zet ondersteunende methodieken in om de dialoog in een groep te faciliteren. De Gestalt biedt daarnaast een verrijkend inzicht in de onderstroom van het proces dat van een conflict naar nieuwe afspraken moet leiden. We expliciteren wat het Gestaltperspectief bij een mediationproces is en wat het kan bijdragen tot het creëren van nieuwe verbinding.

4.    De Verwondering – Expositie

 Tine van Wijk

De Verwondering is mijn debuut expositie, die gaat over het Beeld in het Woord & het Woord in het Beeld.  Zonder camera zou dit niet gelukt zijn… www.tinevanwijk.nl 

Inhoud

Mijn leven ging en gaat niet over kunst. Ik kon niet tekenen, niet schilderen, niet zingen, speelde geen muziekinstrument. Het enige wat ik kon was schrijven. Dus schreef ik voor bladen als Tina en Viva. Gelukkig werd ik er niet van, ging dus op zoek en kwam via meditatie terecht bij Gestalt. Een nieuwe wereld ging open, Gestalt bleek ook te gaan over jezelf tot expressie brengen. Ik ging groepen leiden, waarin geschreven, gespeeld en getekend werd. Zelf deed ik mee en ontdekte, dat ik plezier had in intuïtief wat lijnen zetten en ontdekken welke woorden in het beeld verborgen waren…

5.    IVC – nascholingsaanbod voor therapeuten

IVC is het Gestalt-instituut in Kortrijk, België.

Vanuit de gestaltvisie bieden we onze psychotherapie-opleiding aan, allerlei groepen en cursussen in open aanbod en verzorgen we trainingen en coachings voor organisatie.

https://www.ivc.be/nl/calendar/nascholingstraject.aspx

Inhoud

Op deze poster vind je ons nascholingsaanbod voor therapeuten. Dit aanbod vertrekt vanuit een gestalttheoretisch en gestalttherapeutisch kader. Het richt zich tot afgestudeerde experiëntiële, gestalt, systeem- en contextuele therapeuten, die in de praktijk staan.

Zin in nieuwe inspiratie en verdieping?

Tijd om je werk als therapeut met frisse aandacht te bekijken?

Klaar voor kennismaking met de meest recente theorieën en inzichten?

Trakteer jezelf dan op één of meerdere modules uit dit traject.

Maak kennis met verschillende interne, externe en internationale gestalttrainers in 10 verdiepende thema 2- of 3-daagses.

6.     IVC – aanbod voor particulieren

 IVC is het Gestalt-instituut in Kortrijk, België.

Vanuit de gestaltvisie bieden we onze psychotherapie-opleiding aan, allerlei groepen en cursussen in open aanbod en verzorgen we trainingen en coachings voor organisatie.

https://www.ivc.be/nl/calendar/nascholingstraject.aspx

Inhoud

Op deze poster vind je een overzicht van ons aanbod voor particulieren. Dit aanbod vertrekt vanuit de gestaltvisie en bestaat uit twee luiken:

1. Persoonlijke ontwikkeling

Doorheen het hele jaar bieden we  verschillende meerdaagsen  aan die hiertoe mogelijkheden geven: gestalttherapiegroepen, bio-energetica, familieopstellingen,…

2. Professionele ontwikkeling

In dit aanbod wordt er op een ervaringsgerichte manier een bepaald thema verkend, zoals groepsdynamica of burn-out.

In dit luik zitten ook onze langer lopende opleidingen

– Gestalttherapie

– Coaching (ook te volgen in losse modules)

– Inspirerend leidinggeven (ook te volgen in losse modules)

7.    Gestalt in Organisaties

      Professionals in beeld

De redactie van dit exemplaar bestaat uit Marten Bos, Ien van Duijnhoven en Georgette Kempink. De ambitie en wens is dat er jaarlijks een ‘Gestalt in Organisaties’ – tijdschrift verschijnt, met een steeds wisselende redactie.

Inhoud

Een NVAGT-tijdschrift speciaal over het werken met de Gestalt-methodologie binnen organisaties. Met aandacht voor een aantal Gestaltprofessionals die vanuit deze unieke benadering aan het werk zijn binnen diverse instellingen, bedrijven en organisaties. In dit tijdschrift lees je meer over hun aanpak en benadering in interviews, artikelen, blogs en miniportretten. Hiermee willen we een beeld geven van de rijkheid en weidsheid van Gestalt.

8.  Stichting Bevordering Gestalt-Art

Barbara Pompe is ruim 20 jaar beeldend gestalttherapeut en geeft ruim vijf jaar beeldende gestalt supervisie.

De beelden die je maakt zijn altijd nieuw en bevatten nieuws voor je. Dit beeldende proces is diepgaand én geeft direct aanknopingspunten voor je dagelijks leven en praktijk.

Inhoud

Onder de naam Stichting Bevordering Gestalt-Art willen wij, Gestalt-art therapeuten door coöperatief te ondernemen, Gestalt- Art therapie onder de aandacht brengen en toegankelijk maken voor iedereen. Daarom creëren we samen een basis van waaruit aan onze cliënten financiële ondersteuning gegeven kan worden. Hiermee borgen we de eigenheid van ons vak en kunnen we onafhankelijk en vrij blijven handelen in de wereld van zorg en gezondheid.

Dit doen we door op basis van vertrouwen, openheid en liefde samen te werken.

Al heel wat cliënten hebben Gestalt-Art therapie kunnen volgen door gebruik te maken van de subsidie. Én we hebben afgelopen juni het eerste Gestalt-Art festival georganiseerd.

9.  Waar blijf ik met dat Licht van Mij

Sara Maquoi heeft een privépraktijk als Gestalttherapeut en is bestuurslid van VBEGP. Daarnaast geeft ze coaching en supervisie als teamverantwoordelijke binnen de jeugdzorg alsook training sociale vaardigheden voor kinderen en jongeren. www.saramaquoi.be

Katrien T’Jonck is zelfstandig Gestalttherapeut en counselor met een stevige basis in lichaamsgerichte therapie. Daarnaast is ze Gestalt Practitioner in Organisations (GPO EAGT erkend) en freelance trainer bij het IVC voor de bedrijfstrajecten. https://www.ivc.be/nl/content/begeleiders.aspx

Inhoud

Dit is een ongewoon eerlijk en intiem boek. De uitgepuurde fotografie van Johan Van Steen en de broze poëzie van Kristin Verellen ontroeren diep. Een ontwapenend liefdevol en creatief antwoord op de terreur in de wereld die Johan, levensgezel van Kristin, het leven kostte in Brussel op 22 maart 2016. Dit boek biedt steun en inspiratie om verlies te verwerken, kwetsbaarheid tot kracht te maken, het onnoembare te delen en verdriet om te zetten in iets moois.

10.  NVAGT-bestuur

Het NVAGT bestuur, Jessi Nabuurs, Maya van Zelst, Hilde Eilers, Evelien Huiskens, Grethe Heida, nodigt alle deelnemers van harte uit om:

– kennis te komen maken of bij te praten
– alle vragen te stellen die je maar wilt
– feedback te geven
– je idee neer te schrijven of te bespreken

11.  NSG

De NSG brengt graag haar opleiding onder de aandacht en vragen jullie betrokkenheid bij het volgende:

Tot op heden heeft de NSG dit studiejaar nog geen nieuwe opleidingsgroep kunnen starten wegens te weinig aanmeldingen. Wij streven ernaar dit in januari 2019 alsnog te kunnen doen.

Allereerst vragen wij daarom of je collega’s, cliënten of bekenden hebt die mogelijk geïnteresseerd zijn in de opleiding en hen hierop zouden willen attenderen.

Daarnaast willen wij de NSG en de gestalt in brede zin meer onder de aandacht brengen en zorgen voor meer uitwisseling.

Kan jij ons helpen hiermee?