1) De Kerngroep Ethische Vraagstukken had dringend uitbreiding nodig en inmiddels hebben zich twee mensen aangemeld: Miek van Dongen en Pieter-Jan Paulussen. Zij hebben zich in de laatste nieuwsbrief aan jullie voorgesteld.

2) Bij de verstuurde email zat ook het financieel jaarverslag van 2020 met daarbij de verklaring van de kascommissie. Kun je ons s.v.p. laten weten of je akkoord bent met dit verslag?
Indien je niet akkoord kunt gaan en dit verslag op de Algemene ledenvergadering wil bespreken, meld dat dan in onderstaand formulier.

Poll ALV