NVAGT Congres 2018

NVAGT Congres 2018


Het maatschappelijke veld waarin we ons bevinden, heeft de laatste decennia heel wat scherpe figuren verloren. Politieke en culturele verschillen vervagen.  In die toenemende onzekerheid moeten we als mens steeds meer onze eigen figuren ruimte geven om richting te kunnen geven aan onszelf. Moed wordt in dat proces een belangrijke metgezel.

Moed hebben we nodig om ons gewaarzijn ruimte te geven, onbezoedeld door de vele input die ons omringt. Moed hebben we nodig om dat gewaarzijn te vertrouwen, ermee naar buiten te stappen, kwetsbaar, maar vastberaden. En pas te weten hoe het landt, eenmaal het al onthaald is.

Het vraagt moed om in contact te blijven met wat ons omringt, om open te blijven voor de veelheid. Het vraagt moed om nieuwsgierig te blijven, zonder het comfort van het oordeel, zo lang mogelijk balancerend op de onzekerheid van het niet weten, maar vastberaden om het aan te gaan.

Wees moedig met ons.

Ga mee op zoek naar hoe wij als therapeuten, counselors, coaches onze cliënten kunnen ondersteunen in hun moed.

Versterk je moed.

Denk mee hoe we moedig kunnen blijven naast onze cliënten, sensitief en responsief, vastberaden en gegrond in ons gewaarzijn.

Heb de moed om te kijken naar het veld en je af te vragen hoe we dat veld kunnen helpen moediger te zijn, zodat een veelheid aan figuren ruimte krijgt en we eens te meer voelen dat we de grote, dominante figuren achter ons kunnen laten.

LOCATIE

Hofpleintheater

Benthemplein 13
3032 CC Rotterdam

Google Maps

ALLES OVER DE WORKSHOPS IN PDF  HIER

Inspinazie zal op zaterdag de hele dag aanwezig zijn bij het congres en ons verrasen met een improvisatietheater.

Intro ———–> om 9.30u

Wrap-up ——> om 17.30u

Meer info HIER

Op zaterdag om 19.30 gaan we lekker eten bij Oporto(Raampoortstraat 10, 3032AH Rotterdam) Google Maps

Sneak peak HIER

De congrescommissie:

Thomas Ameel, Wil Meeus, Frans Commijs, Jessi Nabuurs, Mia Van der Veken, Carlos van Gestel, Rita Grootendorst.