Graag maken we je attent op de ontmoetingsavonden die georganiseerd worden door de werkgroep NVAGT Ontmoetingsplatform.

NOP21-NVAGT ontmoetingsplatform 21 organiseert elke twee maanden een ontmoetingsavond online.

Op 15 mei jl. was er een bijeenkomst met als thema:

Ontmoeten & Inspireren

Wat inspireert jou in Gestalt?

Hoe inspireer jij vanuit Gestalt anderen?

Voor het verslag

NOP21 – terugblik op 15 mei 2022 – Inspireren

 

NOP21 Ien van Duijnhoven, Irma van der Meer, Karen Gielis, Marije Delfsma

!! Noteer alvast de volgende NOP21 ontmoetingsmomenten die plaats vinden op; donderdag 15 september en dinsdag 15 november, beide keren van 19.30 – 21.30 uur. Dus altijd op de 15e van de oneven maand (muv juli)