Lidmaatschappen

LIDMAATSCHAPSVORMEN

LIDMAATSCHAPSVORMEN  

De NVAGT kent 3 vormen van lidmaatschap:

1. Gecertificeerd lidmaatschap 

2. Gestaltprofessional 

3. Gestaltnetwerklid

NB: GPO (Gestaltpractitioner in Organizations) is een EAGT lidmaatschap ondersteund door de NVAGT

Voor een schematisch overzicht van alle NVAGT lidmaatschappen klik hier

Na 5 jaar dien je opnieuw te worden gecertificeerd. Klik hier voor de hercertificeringsprocedure. Zie hiervoor ook de pagina van de certificeringskerngroep.

Vooropleidingseisen NVAGT

Om meer helderheid te krijgen in de vooropleidingseisen van de NVAGT t.a.v. minimaal HBO of A1 opleiding in de menswetenschappen, neemt de NVAGT de richtlijnen van de NAP als uitgangspunt.

Dit betekent wel dat we met twee lijsten werken: één die geldt voor de Nederlandse aanvragers en één voor de Vlaamse aanvragers. Deze lopen niet ver uiteen, echter de benaming van een opleiding kan verschillen.

Nederland

De volgende opleidingen komen wat ons betreft in aanmerking als voldoende vooropleiding in Nederland:

HBO opleidingen:

 1. MWD, SPH of psychologie
 2. Pabo leraar basisonderwijs
 3. Alle lerarenopleidingen na 2002
 4. Verloskundige
 5. Medische assistentie
 6. Verpleging
 7. Fysiotherapie, bewegingsleer
 8. Arbeids- en ergotherapie
 9. Psychotherapie
 10. Alternatieve geneeswijzen
 11. Sociaal werk algemeen

Universitaire vooropleidingen:

 1. Theologie
 2. Sociologie
 3. Psychologie
 4. Pedagogiek en andragogie
 5. Onderwijskunde
 6. Gezondheidswetenschappen algemeen
 7. Huisarts, specialist, geneeskunde

Vlaanderen

Voor Vlaanderen komen de volgende opleidingen in aanmerking:

Bachelor (gegradueerde /A1):

 1. Gezondheidszorg
 2. Ergotherapie
 3. Logopedie
 4. Verpleegkunde
 5. Vroedkunde
 6. Onderwijs (Leerkracht kleuteronderwijs, Leerkracht lager onderwijs, Pedagogie van het jonge kind)
 7. Sociaal agogisch werk (Gezinswetenschappen, Orthopedagogie, Sociaal werk, Sociale readaptatie wetenschappen, Toegepaste psychologie)

Academisch gerichte (bachelor) en master opleidingen (licentiaten):

 1. Criminologische wetenschappen
 2. Godsdienst moraal en wijsbegeerte
 3. Medische wetenschappen
 4. Paramedische wetenschappen
 5. Gezondheidszorg
 6. Pedagogische wetenschappen
 7. Psychologie

 

EVC / EVK 

Voor beide landen geldt: daar waar iemand niet één van deze of gelijkwaardige opleidingen heeft gevolgd, zal de Certificeringskamer van de NVAGT met de aanvrager bekijken of andere wel gevolgde opleidingen voldoende omvang, inhoud en kwaliteit hebben om als ‘Elders Verkregen Kwalificaties” aangemerkt te kunnen worden. Deze besluiten worden te allen tijde in een vergadering van de CK genomen.

EVC’s of EVK’s betreffen te allen tijde (meerdere) gevolgde opleidingen van minimaal één jaar. Het is mogelijk dat meerdere opleidingen van een jaar gecombineerd worden tot een totaaltraject van meerdere jaren; een combinatie van losse workshops of korte leergangen (minder dan één jaar) komen niet in aanmerking als EVC / EVK.

Gestaltopleidingsinstituten kunnen de CK benaderen voor advies en uitspraken hierover op het moment van twijfel rond de toelating van nieuwe studenten.

Dit besluit van de Certificeringskamer betreft alleen de aanname als volwaardig lid van de NVAGT / EAGT en biedt geen enkele garantie op aansluiting bij één van de overkoepelende verenigingen en/of vergoeding door ziektekostenverzekeraars. Zij kunnen immers andere eisen stellen aan de EVC’s / EVK’s , zoals bijvoorbeeld een accreditatie door het CPION.

 

Voor Nederlandse leden:

Wanneer je een andere HBO opleiding hebt dan hierboven genoemd, geldt naast eventuele EVC’s een PsBk (psychosociale basiskennis) certificaat als mogelijkheid om geregistreerd te worden als gecertificeerd gestalttherapeut.

Lid worden of meer info?

De lidmaatschapseisen c.q. het aanvraagformulier en/of de inschrijfformulieren zijn te downloaden via de rode linkjes hiernaast.  

Vul in, onderteken, scan en mail het formulier aan het secretariaat van de NVAGT.

e-mail : info@nvagt.eu 

Je ontvangt dan een bevestiging van aanmelding, de certificeringprocedure en een factuur.

Lidmaatschap € 197,50/jaar

Netwerklidmaatschap

€ 70,-/jaar

Studentenlidmaatschap 1e jaar € 25,-, daarna geldt het Netwerktarief.

Certificeringkosten € 45,- per herregistratie

Klik hier voor onze betalingsvoorwaarden en aanmanings- en incassobeleid

VOG voor Nederlandse leden

Bij het aanvragen van een lidmaatschap en ook bij de hercertificering dienen Nederlandse leden een VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag, mee te sturen, niet ouder dan 1 jaar. Dit geldt voor het gecertificeerd lidmaatschap en voor de gestaltprofessional. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan gedurende het gehele jaar ingaan. Elk lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen dient één maand (dus uiterlijk per 1 december) voorafgaande aan het jaar dat je geen lid meer wilt zijn.