Lidmaatschappen

LIDMAATSCHAPSVORMEN

LIDMAATSCHAPSVORMEN  

De NVAGT kent 3 vormen van lidmaatschap:

1. Gecertificeerd lidmaatschap 

2. Gestaltprofessional 

 • Gestaltprofessional therapeut
 • Coach / Counsellor
 • Gestaltprofessional (Adviseur, Trainer, Docent)

3. Gestaltnetwerklid

 • Nestor
 • Student
 • Netwerklid

Voor alle lidmaatschapsvormen (met uitzondering van Supervisor) kijk hier voor de eisen en het inschrijfformulier

Indien je een Verklaring opleiders moet opsturen, kun je die hier downloaden.

NB: GPO (Gestaltpractitioner in Organizations) is een EAGT lidmaatschap en kan alleen bij de EAGT verkregen worden. Dit lidmaatschap wordt wel ondersteund door de NVAGT.

Voor een schematisch overzicht van alle NVAGT lidmaatschappen klik hier

Na 5 jaar dien je opnieuw te worden gecertificeerd. Zie Hercertificeringsprocedure-mrt-2018 voor de hercertificeringsprocedure.

Vooropleidingseisen NVAGT

Aangezien de situatie rond vooropleidingen alsmede de eisen met betrekking tot de uitvoering van het beroep van Gestalt psychotherapeut sterk verschillen in Nederland en Vlaanderen volgt hieronder voor beide landen aparte informatie.

Nederland

De volgende opleidingen komen wat ons betreft in aanmerking als voldoende vooropleiding in Nederland:

HBO opleidingen:

 1. MWD, SPH of psychologie
 2. Pabo leraar basisonderwijs
 3. Alle lerarenopleidingen na 2002
 4. Verloskundige
 5. Medische assistentie
 6. Verpleging
 7. Fysiotherapie, bewegingsleer
 8. Arbeids- en ergotherapie
 9. Psychotherapie
 10. Alternatieve geneeswijzen
 11. Sociaal werk algemeen

Universitaire vooropleidingen:

 1. Theologie
 2. Sociologie
 3. Psychologie
 4. Pedagogiek en andragogie
 5. Onderwijskunde
 6. Gezondheidswetenschappen algemeen
 7. Huisarts, specialist, geneeskunde

EVC / EVK 

Daar waar iemand niet één van deze of gelijkwaardige opleidingen heeft gevolgd, zal de Certificeringskamer van de NVAGT met de aanvrager bekijken of andere wel gevolgde opleidingen voldoende omvang, inhoud en kwaliteit hebben om als ‘Elders Verkregen Kwalificaties” aangemerkt te kunnen worden. Deze besluiten worden te allen tijde in een vergadering van de CK genomen.

EVC’s of EVK’s betreffen te allen tijde (meerdere) gevolgde opleidingen van minimaal één jaar. Het is mogelijk dat meerdere opleidingen van een jaar gecombineerd worden tot een totaaltraject van meerdere jaren; een combinatie van losse workshops of korte leergangen (minder dan één jaar) komen niet in aanmerking als EVC / EVK.

Gestaltopleidingsinstituten kunnen de CK benaderen voor advies en uitspraken hierover op het moment van twijfel rond de toelating van nieuwe studenten.

Dit besluit van de Certificeringskamer betreft alleen de aanname als volwaardig lid van de NVAGT / EAGT en biedt geen enkele garantie op aansluiting bij één van de overkoepelende verenigingen en/of vergoeding door ziektekostenverzekeraars. Zij kunnen immers andere eisen stellen aan de EVC’s / EVK’s , zoals bijvoorbeeld een accreditatie door het CPION.

VOG voor Nederlandse leden

Bij het aanvragen van een lidmaatschap en ook bij de hercertificering dienen Nederlandse leden een VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag, mee te sturen, niet ouder dan 1 jaar. Dit geldt voor het gecertificeerd lidmaatschap en voor de gestaltprofessional. Klik hier voor het aanvraagformulier

 

België

Werken als psychotherapeut in België:

In België is het uitoefenen van de psychotherapie wettelijk beschermd sinds 01/09/2016. Concreet houdt dit in dat vanaf dan enkel nog artsen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen, na het volgen van een psychotherapie opleiding, de psychotherapie mogen uitoefenen. Er werden overgangsmaatregelen voorzien voor personen die reeds aan de slag waren als psychotherapeut voor 01/09/2016 en voor studenten die aan het studeren waren op 01/09/2016 of in het jaar 2016-2017.  (basisopleiding en psychotherapie-opleiding)

De beroepsvereniging:

Richtlijnen EAP-reglement: Het ingangsniveau van de vooropleiding is minimaal een bachelor diploma of gelijkwaardig (niet minder dan 2000 uur) op het gebied van hulpverlenende beroepen of sociale wetenschappen. Dit zijn de richtlijnen die de NVAGT/EAGT ook volgt.

Het is belangrijk te duiden dat de NVAGT/EAGT als beroepsvereniging ruimere voorwaarden hanteert om gecertificeerd lid te zijn van de beroepsvereniging dan de Belgische wetgeving omtrent de erkenning tot het wettelijk uitoefenen van de psychotherapie. Dit wil zeggen dat gecertificeerd lid zijn van de NVAGT/VBEGP niet hetzelfde is als wettelijk erkende beoefenaar van de psychotherapie volgens de Belgische wetgeving.

We raden aan Belgische studenten die een Gestalt-psychotherapie opleiding wensen te starten zich hierover goed informeren.

Website: https://www.health.belgium.be/nl/psychotherapeut

 

 

De lidmaatschapseisen c.q. het aanvraagformulier en/of de inschrijfformulieren zijn te downloaden via de rode linkjes hiernaast.  

Vul in, onderteken, scan en mail het formulier aan het secretariaat van de NVAGT   e-mail : info@nvagt.eu 

Je ontvangt dan een bevestiging van aanmelding, de certificeringprocedure en een factuur.

Lidmaatschap € 197,50/jaar

Netwerklidmaatschap € 70,-/jaar

Studentenlidmaatschap 1e jaar € 25,-, daarna geldt het Netwerktarief.

Certificeringkosten € 45,- per herregistratie

Klik hier voor onze betalingsvoorwaarden en aanmanings- en incassobeleid

Het lidmaatschap kan gedurende het gehele jaar ingaan. Elk lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen dient één maand (dus uiterlijk per 1 december) voorafgaande aan het jaar dat je geen lid meer wilt zijn.