Keynotes

Keynotes

Veerle Meurs & Basiel G.M van Engelen 

“Moed en het goede doen voor de gemeenschap”

Dialoog met Basiel van Engelen

Veerle Meurs (°1970) staat als bezieler van Brio.Works voor dynamiek en beweging van binnen naar buiten. Vanuit de vragen die ze stelt en de trajecten die ze ontwerpt wil ze het zijnspotentieel van bezielde mensen en organisaties meer tot leven brengen. Ze zet daarbij haar ervaring in als wijsgerig antropoloog, Gestaltpractitioner, inspirerend coach, systemisch adviseur en facilitator van generatief leiderschap.

Prof. dr. Baziel Van Engelen Hoogleraar Neuromusculaire Aandoeningen verbonden aan de Radboud Universiteit en het Medisch Centrum Nijmegen en filosoof.  Zijn onderzoek is vooral gericht op de goede integratie van zorg en herstel. Hij neemt deel aan diverse wetenschappelijke adviesraden. In 2018 ontving hij de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Het goede doen voor de samenleving is in de eerste plaats dat doen wat ons leven vervulling en betekenis geeft. We nemen u mee in een zoektocht naar moed om actief bij te dragen aan een wereld zoals we die zelf nodig hebben. Onze samenleving blijft zich organiseren volgens de premissen van een vooruitgangsgeloof en we lijden aan een vorm van collectieve burn-out. Hoe vinden we als mens vandaag onze weg naar bezieling? Wat betekent het om het “goede” te doen? Waarom is de Gestalttheorie en -praxis misschien nu meer nodig dan ooit tevoren en welke uitdagingen komen daarbij op haar pad?

Na een verkenning van deze vragen, gaat Veerle in gesprek met Dr. Baziel Van Engelen. In oktober 2018 verschijnt zijn boek: Wat is er met de dokter gebeurd? In de geneeskunde strijdt liefde voor het vak met de dagelijkse invulling in het werk, met als gevolg een stijging van uitval door burn-out. Economie en geneeskunde hebben een beknellend pact gesloten: zorg is ook ‘productie’, waarin zorgvuldigheid dreigt te worden vervangen door protocollen en beslisbomen die de maat aangeven en de toon bepalen. Wat is er gebeurd, wat vinden we ervan en is dit wat we willen?

 

Henk Oosterling

“Iedere krijger is een gever”

De moed geïnteresseerd te blijven

Henk Oosterling Na een internationale sportcarrière en leraarschap in Japans zwaardvechten – kendo – doceerde Henk Oosterling (1952) van 1985 tot 2017 als universitair hoofddocent wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een focus op kunst, ecologie en Japanse cultuur. Van 2004 tot 2016 leidde hij Rotterdam Vakmanstad, een door hem ontwikkeld innovatief eco-sociaal onderwijsprogramma dat doemdenken dor doendenken vervangt en dat in 2008 door scholen in Rotterdam Zuid is overgenomen. Oosterling schreef een tiental boeken, honderden artikelen en redigeerde 25 essaybundels. In zijn laatste boek Waar geen wil is, is een weg breekt hij een lans voor een interculturele, relationele filosofie. Voor zijn academische en maatschappelijke werk ontving hij vele prijzen, waaronder de Van Praag Prijs van het Humanistisch Verbond en de Enlightened Society Award van de Shambhala boeddhisten.

 

Van Aristoteles tot Foucault is moed een filosofisch thema dat haast vanzelfsprekend wordt geassocieerd met actief krijgerschap dat vervolgens de actieve kern wordt van het autonome individu dat in de moderniteit het sluitstuk wordt het menswetenschappelijke discours. In oosterse levenswijzen wordt dit activisme juist losgemaakt van het individuele ego. In een poging deze beide zienswijzen productief op elkaar te enten, presenteert Oosterling een interculturele visie op het individu die niet meer wordt geschraagd door de metafoor van de piramide (Maslov, Bloom, top-down/bottom-up) maar door die van het door feedbackloops doorschoten netwerk (Foucault, Deleuze, Latour). Het individu is hierbinnen niet langer een on(in)deelbaar(dividere) fundament, maar een dynamisch knooppunt in netwerken, waarin relaties en mediaties primair zijn. De veerkracht van dit ‘poreuze ego’ ligt in de tussenruimten die het met zijn omgeving verbinden. Deze poreuze zijnsstaat is te kenschetsen als het zijn van het tussen, letterlijk: inter-esse. In zijn lezing zal Oosterling vanuit die zienswijze vragen stellen bij de aard van hedendaagse aspecten van het Gestalt, de misleidende focus op autonomie en de rol van altruïsme en compassie.

Veerle Meurs

Basiel G.M van Engelen 

Henk Oosterling