Eerdere NVAGT-congressen

Eerdere NVAGT-congressen

1993: ‘Gestalttherapie: Een Experiëntele Psychotherapie. Psychotherapie van het Gewaarzijn.’

1996: ‘Gestalttherapie: Psychotherapie van het contact.’

1999: ‘Het kwetsbare zelf. Stagnatie en groei vanuit Gestalttherapeuthisch perspektief.’

2002: ‘Een vis verdrinken; Over creatieve aanpassing.’

2005: ‘Gat in de heg’

2008: ‘Waardeer @ Verschil. Eén gezicht van gestalt?’

2012: ‘Vers van het veld. Het individuele falen voorbij.’ Klik hier voor het verslag.

2015: ‘Lang niet gek. Psychopathologie en gestalttherapie. Klik hier voor een impressie.