De ethische code NVAGT

De ethische code NVAGT

2020

De ethische code NVAGT

De NVAGT kent een nieuwe ethische code, bestaande uit een algemeen ethische code en 3 beroepscodes. De algemeen ethische code is van toepassing op alle leden van de NVAGT. De beroepscodes zijn van toepassing op respectievelijk de gestalttherapeut, de gestaltsupervisor en de gestaltprofessional. De ethische code én de beroepscodes zijn vastgesteld op de ALV van 25 maart 2017. In de rechterkolom vind je een link naar de ethische code incl. de 3 beroepscodes, het klachtenprotocol, de klachtrouting en het klachtenformulier.

Klik hier voor de ethische code.

klik hier om het klachtenprotocol te downloaden en hier voor de klachtrouting.

klik hier om het klachtenformulier te downloaden.

Wilt u meer informatie, een vertrouwenspersoon spreken of een klacht indienen, neem dan contact op met de NVAGT:

T +31(0)33 247 34 40

M info@nvagt.eu

Postbus 1058
3860 BB Nijkerk

dagelijks tijdens kantooruren