Bestuur en Bestuurlijke zaken

Bestuur en Bestuurlijke zaken

Het bestuur
Het bestuur coördineert de activiteiten en stemt zoveel mogelijk zaken af met de leden. Op deze manier wil het bestuur bijdragen aan een vitale vereniging, waar iedereen die de gestaltbenadering toepast zich welkom voelt.

Welkom om andere gestaltprofessionals te ontmoeten, elkaar te scholen en scherp te houden en om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen met gestalttherapie, -coaching, -counselling en -consultancy.

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat momenteel uit 6 personen (zie hiernaast). Zij worden ondersteund door de medewerkers van het NVAGT kantoor. Het DB komt 10 maal per jaar bijeen. Verder is er contact via mail en telefoon.

Twee keer per jaar is er een Algemene bestuursraad, waar vertegenwoordigers van alle kern en werkgroepen samenkomen om met het bestuur  de koers van de vereniging te bepalen, over wat er nodig is en wat er mogelijk is.

__________________________________________________

STATUTEN 

Klik hier voor de statuten van de NVAGT
__________________________________________________

ORGANIGRAM

Klik hier voor het NVAGT organigram

__________________________________________________

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Klik hier voor het huishoudelijk reglement 2019

__________________________________________________

Evelien Huiskens / voorzitter

Jessi Nabuurs / penningmeester

Maya van Zelst

Hilde Eilers

Grethe Heida

Mia van der Veken