Bestuur en Bestuurlijke zaken

Bestuur en Bestuurlijke zaken

Het bestuur
Het bestuur coördineert de activiteiten en stemt zoveel mogelijk zaken af met de leden. Op deze manier wil het bestuur bijdragen aan een vitale vereniging, waar iedereen die de gestaltbenadering toepast zich welkom voelt.

Welkom om andere gestaltprofessionals te ontmoeten, elkaar te scholen en scherp te houden en om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen met gestalttherapie, -coaching, -counselling en -consultancy.

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat momenteel uit 6 personen (zie hiernaast). Zij worden ondersteund door de medewerkers van het NVAGT kantoor. Het DB komt 10 maal per jaar bijeen. Verder is er contact via mail en telefoon.

Twee keer per jaar is er een Algemene bestuursraad, waar vertegenwoordigers van alle kern en werkgroepen samenkomen om met het bestuur  de koers van de vereniging te bepalen, over wat er nodig is en wat er mogelijk is.

__________________________________________________

STATUTEN 

Klik hier voor de statuten van de NVAGT
__________________________________________________

ORGANIGRAM (het huidige en ons plan voor de toekomst)

Klik hier voor het NVAGT organigram

Klik hier voor ons plan voor de toekomst

__________________________________________________

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Klik hier voor het huishoudelijk reglement 2019

__________________________________________________

Frans Meulmeester / voorzitter

Robert de Vos / penningmeester

Barbara Hollander

Joppie Bakker

Els Raskin

Mia Van der Veken