Op donderdag 28 november proostten de makers en de auteurs op het eerste exemplaar van Gestalt gebundeld, de allernieuwste uitgave van de NVAGT! Het boekje bevat vier mooie artikels over vier nogal verschillende onderwerpen.
Maar alle vier stellen ze aspecten van de gestalttherapie en – theorie in de focus: de maatschappelijke en wetenschappelijke inbedding en relevantie, het werken met ‘moeilijke’ en maatschappelijk zwakke cliënten, het werken met het lichaam, het werken op een minimalistisch niveau.
Serieuze kost, maar dat weerhield de aanwezigen niet van vrolijkheid op deze première-borrel. Want het was nog lang gezellig in Café Zeezicht in Antwerpen.

In Zeezicht, v.l.n.r. Veronique Vermeir, Roel Kooister, Sara Hendrick, Paul Derkinderen, Wil Meeus en Mia Van der Veken

Gestalt gebundeld is een tijdschrift dat eigenlijk geen tijdschrift mag heten, omdat het vooralsnog een eenmalige uitgave is geworden. Dit boekje is de nieuwste loot aan de stam van periodieken van de gestaltgemeenschap in Vlaanderen en Nederland.
Van 1994 tot en met 2011, 18 jaargangen lang dus, was er ‘GESTALT – Tijdschrift voor gestalttherapie’. Daarna waren er enkele pogingen om terug iets als een tijdschrift op de aarde te zetten: ‘Voorgrond’ probeerde wat meer te zijn dan een ledenblad, er was ‘Achtergrond’ van een groep mensen die zich wat naast NVAGT plaatsten, er was de ‘In Gesprek’-rubriek van de website van NVAGT (2015), die niet echt van de grond kwam. Tenslotte was er in 2017 een poging om eerst een papieren, later een online tijdschrift te starten, maar dat initiatief bleek helaas niet haalbaar.
Onze gestaltbeweging is een kleine beweging, maar met veel geëngageerde mensen. Onze vereniging is één van de best uitgebouwde therapeutische bewegingen met zeer solide organen. De redactie en de auteurs houden, ondanks een moeizaam totstandkomingsproces, de hoop dat deze artikels andere auteurs aanzetten om ook te schrijven en te willen publiceren. Misschien wordt dit boekje dan wel het begin van een reeks.

Roel Kooister