ALV 4 juni

<< Terug naar Agenda overzicht

ALV 4 juni

zaterdag
04
juni
Locatie: Turfschip Etten-Leur

Bij deze nodigen we je graag uit voor onze ALV van 4 juni a.s. Tijdens de ochtend zullen we aandacht besteden aan de situatie rond de oorlog in Oekraïne. Hoe kunnen we mensen ondersteunen die Oekraïne hebben moeten verlaten vanwege deze oorlog? Deze bijdrage zal bestaan uit een panelgesprek van Oksana Llieva en Oleksandra Khaninova, beiden afkomstig uit Oekraïne en Guus Klaren uit Nederland onder begeleiding van Miek van Dongen met daarna ruimte voor vragen en verdieping.   Na de lunch willen we met jullie naar de volgende onderwerpen kijken:

 1. Notulen ALV 1 oktober (notulen ALV 1 oktober 2021.conc )
 2. Stand van zaken met betrekking tot de hervormingen binnen de NVAGT
 3. Wat er nu al plaatsvindt aan initiatieven en activiteiten in het huis
  1. Wat er gedaan moet worden (Klussenlijst )
 4. Verantwoording van het financiële beleid voor 2021 en begroting 2022
  1. NVAGT-2021-Verlies-en-winst
  2. NVVAGT-2021-Balans
  3. NVAGT-2022-Begroting
  4. 403-220513 Toelichting van de penningmeester-2021
  5. 301-220511 verklaring kascontrolecommissie2021
 5. Stand van zaken KEV (Kamer voor Ethische Vraagstukken) 20220523 jaarverslag KEV 2021KEV Jean 22[18934]20220527 Bijlage bij Agendapunt 6 ALV
 6. Gestalt filosofie en regelgeving, een dilemma of spanningsveld?
 7. Verkening versoepeling van regels door EAGT
 8. Afscheid van vertrekkende bestuursleden
 9. Afscheid van vertrouwenspersonen
 10. Aanstelling Sandra Hendriks als nieuwe vertrouwenspersoon Vertrouwenspersoon NVAGT mei 2022
 11. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 12. Benoeming Bestuur
Meld je aan als nieuwe bestuurder aub!!!
 1. Wat verder ter tafel komt …..
Praktisch: De ALV zal plaatsvinden op zaterdag 4 juni van 10.00 - 16.00 in Het Turfschip in Etten-Leur. (https://hetturfschip.nl/ ) Vanaf 9.30 uur ontvangen we je graag met een kop koffie/thee. Ook nu vragen we slechts een bijdrage voor de lunch (ad € 12,50). Wil je je a.u.b. zo snel mogelijk aanmelden. De ALV zal ook via zoom bij te wonen zijn. Indien je deze optie in het aanmeldformulier aangeeft, sturen we je bijtijds de zoomlink. NVAGT/EAGT punten: 6 We hopen op jullie komst en inbreng. Namens het interim bestuur, Els, Frans, Mia en Robert.

Vind hier een Gestalttherapeut of Gestaltprofessional

TOON ALLE