Beroepscodes en klachtbehandeling

2016

Een algemeen ethische code

Er is een nieuwe opzet gemaakt voor de ethische code. Er is een algemene ethische code geschreven die voor alle leden van de NVAGT van toepassing gaat zijn. De beroepscodes zijn een verdere uitwerking van de algemeen ethische code. De beroepscode voor Gestalttherapeut en Supervisor kennen we al. De code voor de Gestaltprofessional is nieuw. De algemeen ethische code én de beroepscode voor de Gestaltprofessional zijn voorgelegd aan de ALV in 2016 en het concept is inmiddels aangepast met de opmerkingen die op de ALV zijn gemaakt. De concept ethische code wordt opnieuw voorgelegd ter vaststelling aan de ALV op 25 maart 2017. Hier vind je de conceptversie van de nieuwe ethische  code. 

klik hier om het Protocol van Klachtbehandeling te downloaden.

klik hier om het Klachtformulier te downloaden.

Wilt u:

neem dan contact op met de NVAGT. Telefoon: 0031(0)20 423 45 45 of e-mail info@nvagt.eu

Postbus 2925
1000 CX Amsterdam
T +31 (0)20 423 4545
www.nvagt-gestalt.org